\\\\

|| für alice || kelet-tranzit || retrospektív || luxembourg-kert || exit game || hard rain || johanna || kreatúra || nyolc perc || törlesztés || háló || agyregény || gólem || hálózat || nn-füzetek || 504 || via deus || más || -ból/ből || fb #
@ => de/en

__\\


Farkas Péter: Nyolc perc, Magvető, 2007, 118 oldal

/de/ /en/ /cz => recenze/ /gl/ /ru/

"...A 'Nyolc perc' fülszövegbe tömöríthető leírása merő banalitás, közhelyfűzér. Hiszen témája nem más, mint a mulandóság, a meghalás, a teremtmény nyomorúsága és boldogsága, a minden titkát elveszítő test bukása vagy éppen szétömlése a létezés teljes térfogatát maradéktalanul kitöltő boldogságban, és persze a szerelem, a szöveg 35 passzusát összetartó szövetség. Legyünk konkrétak: két egymás mellett megvénült, közelebbről nem meghatározott előéletű, az aggkori elhülyülés utolsó szakaszán átkelő aggastyán végnapjairól szól az elbeszélés. A műszerekkel mérhető és meghatározható idő és tér fölött élik öntörvényű életüket, végezve a kín, az állati és emberi kielégültség, a testi és lelki közösülés, a fölbomló test és szellem, az életet percről-percre újrateremtő lelemény és a meghalás sajátos, és minden pillanatban egyszeri gyakorlatait. Az író nem kommentál, nem értelmez, nem próbál helyzetbe kerülni, hogy jelentős kijelentéseket tehessen, pusztán elbeszéli 35 lassan megvilágosodó és elsötétülő képben, hogyan húzódik föl egyre mélyebbre a létezésbe a nem-létezés. A szöveg ezt a szétterjedést szeretné tapinthatóvá, megélhetővé tenni."
(Farkas Péter)

A könyvről:

* László Emese: Az éntől az őkig (Farkas Péter könyveiről), in: Beszélő, 2010. április
* Ambrus Judit: Amikor a nevetés elhalkul, majd semmivé lesz, in: Népszava, 2007. június 23-24, 145 szám
* Radics Viktória: A négy elem, Holmi, 2008. április
/ Egy kis remekmű, in: Irodalmi Szemle, 2007. szeptember és Új Könyvpiac 2007. július
* Velkey György: Farkas Péter - Nyolc perc, in: Szépirodalmi Figyelő, 2008
* Toroczkay András: 111 lap a csend előtt, in: Heti válasz, 2007. november  22.
* Nyolc perc, in: Exit24, 2007. november 7.
* Rácz Péter: A végső csend előtt, in: Élet és Irodalom, 2007. június 1.
* Babiczky Tibor: Kamaradarab végtelen térben, in: Magyar Narancs, 2007/22
* Balla D. Károly: Farkas Péter végtelenje, in: bdk.blog.hu, 2007
* Esterházy Péter a Nyolc percről, in: Esterházy Péter: Csalogány 26, ÉS, 51. Évf. 23. szám
* Györe Gabriella: A történés helye, Magvető-est, Radnóti Színház, 2007. június 1., in: Litera.hu
* Jánossy Lajos: Új percek és másod-percek, in: Litera.hu, 2007. június 1.
* László Emese, Károlyi Csaba, Margócsy István és Kálmán C. György "Ex librisei", in: Élet és Irodalom, 51. és 52. évf.
* Tamás Zsuzsa: Angyalszirt és szerelemvirág, in: Csillagszálló, 2007. július
* Pieldner Judit: Anatómia és poézis, in: Székelyföld, 2009. február
* Szalay Zoltán: Széthulló idő és felbomló én, in: Irodalmi Szemle, 2009. április
* florescu: "A hősök seggfejek", in: Könyves Blog, 2007. június
* Mizser Attila: Nekünk nyolc, in: Alföld, 2008/5.

Appendix (az át nem vett levélről) / Szövetek

#