\\\\

|| für alice || kelet-tranzit || retrospektív || luxembourg-kert || exit game || hard rain || johanna || kreatúra || nyolc perc || törlesztés || háló || agyregény || gólem || hálózat || nn-füzetek || 504 || via deus || más || -ból/ből || fb #
@ => de/en

__\\


Farkas Péter: Nehéz esők (Hard Rain), Magvető, 2013, 156 oldal

/de/

Részlet a "Nehéz esők"-ből

A szöveg jegyzeteiben látható QR-kódok az alábbi linkeket tartalmazzák:

I. rész, 0. jegyzet, "A könyv címe - Nehéz esők - utalás Bob Dylan A Hard Rain's A-Gonna Fall című dalára." A QR kódban eredetilag megadott link sajnos nem működik. A szerzői jogokat állam-, nemzet-, fajvédelmi buzgalommal felügyelő szervek a szöveg nyomdába kerülés után máris letiltották az első jegyzethez csatolt linket.
Most éppen ez a link működik. Meg ez.
I. rész, 6. jegyzet, [angyal]
II. rész, 13. jegyzet, [alagutat rajzolt]
II. rész, 15. jegyzet [a padlástér]
III. rész, 18. jegyzet, [szűkülő alagútjába]
III. rész, 31. jegyzet, [-]
IV. rész, 39. jegyzet, [vaskaput rántottak volna föl]
V. rész, 44. jegyzet, [fehér férfi jelent meg] - ha a link nem működik, keyword(s) a kereséshez: "Korean Convencience Store"
(A Falling Down című film egyes jeleneteihez vezető linkek működése, a folyamatosan változó copyright rendelkezések miatt, sajnos, nem garantálható.)
V. rész, 50. jegyzet, [két árnyék húzódott föl] - key: "The Mexican Gang Scene" vagy "Gangland"
V. rész, 52. jegyzet, [barlangnyílást fedezett föl] - key: "Dumpstore" vagy "Nazi Surplus Store"
V. rész, 67. jegyzet, [Don't forget me] - key: "Not economically viable"
V. rész, 88. jegyzet, [itt nem lehet átmenni] - key: "Whats wrong to the street?" vagy " Under Construction"

A könnyű testet szépen beemelte a ladikba kezdetű passzus (143. oldal) több motívumot, idézetet fölhasznál Joseph Conrad A sötétség mélyén (Heart of Darkniss) című elbeszéléséből.

Az utolsó oldal (154) egyik jelenete Serge Pey egy versmotívumára utal.

A záró fejezet 2013-ban (február) megjelent a Tiszatájban is. Ekkor ezzel a linkkel kommentáltam az angyal motívumot. (Ebben a számban jelent meg Tülkös Terézia: "nekem az irodalom és a világháló viszonya az elsődleges" - beszélgetés Farkas Péterrel.)

A Nehéz esők belső utalásrendszerének kommentálására a jegyzetekben, konceptuális okokból, nem került sor. Az utalásrendszer működésének szemléltetésére három példát/motívumot emelnék ki:
1. alagút - metróalagút, siló, anna rajza (torok), a. kiefer: sulamith, padlástér, nagyerdő (torok), lejárók, a. kiefer: varus, klinika (gyomor, alvilág), verem; barlang
2. víz - (mély)vízi világok (tájak, romok), víz alól földerengő és vízre vetülő képek, patak, vízár, vízihulla, óceán, folyó (tükröződő folyó)
3. angyal - (akasztott) angyal (gyerek) <- akasztás (fulladás, fulladásos helyszínek) -> kötél (<- angolna -> méreg, gyilkosság) -> liba (-> libatömés -> fulladás; kannibalizmus), libatoll, tollhullás <- -> madár, levegőben széttépett madár (tollhullás), csáklyára akasztás

* Visy Beatrix: Bevezetés a nehézirodalomba, in: Holmi, 2014. április
* Sántha József: Ulysses, középhaladóknak, in: Kalligram, 2014. március
* Szentesi Zsolt: Nyelvművész az önhivatkozások szorításában (Farkas Péter: Nehéz esők), in: Műút, 2014045, 2014, június
* Sándor Zoltán: Arc nélküli történetek, in: Magyar Szó, 2014. június 12.
* Gaborják Ádám: Nehéz idők, in: ÉS, 2014. február 14.
* Látod, mi sem örömünkben vagyunk itt..., in: Pesti Műsor, 2014-04. szám
* Bak Róbert: Farkas Péter - Nehéz esők, in: ekultura.hu
* Koncz Tamás: A felmutatott semmi, in: Könyvpiac, 2013. december
* Szénási Zsófia interjúja FP-vel, in: Könyvhét, 2013/4
* Bányai János: Farkas Péter - Nehéz esők, in: Szempont, 2014. 05. 20.

p.s./1 "Az én írásmódszerem a félbeszakítás, kavafiszi értelemben. Így maradtam normális (így nem tébolyodtam meg), és így maradtam törpe. => (félbeszakítás): Az istenek művét félbeszakítjuk egyre mi,/ mi, pillanat szeles és tudatlan lényei./ Eleuszisz vagy Phthia palotái/ mélyén Démétér és Thetisz jó műbe kezdene,/ vad lángok s gomolygó füst közepette. De/ Metaneira mindig kiront királyi/ terméből, fürtjét őrjöngőn zilálva szét,/ és Péleusz mindig rémülten közbelép. (Kavafisz: Félbeszakítás) - Thetisz istennő, Phthiában, hogy halhatatlanná tegye fiát, Akhilleuszt, éjjelenként tűzbe tartotta. Férje azonban, a halandó Péleusz meglátta, és elvette tőle a gyermeket...." (Gólem, 1996)

p.s./2 A Hullahalász (&) "Szerette volna tudni a történetüket, de vajon volt-e történetük..." kezdetű passzusohoz, N.G.-nek írt jgyzet: "Ezt a szakaszt az első pillanattól kezdve 'retro-ars poeticának' tekintettem, és már írás közben kíváncsi voltam, hogy (még) végig tudom-e írni. Nincs igazán racionális érvem, egyáltalán, érvem sincs, csupán a megérzés: egyrészt nem tudok hinni a történeteknek, és az a "szomorú" vagy kínos igazság, hogy a történetmondásnak sem, másrészt néha mintha arra ébrednék "átizzadva", hogy valójában (avagy objektíve) nem is létezik történet, csupán eloszló vagy besűrüdödő ködök vannak, lebegés, pára, már-már anyagtalanság - vagyis egyáltalán nem létezik epika, amit epikának tekintünk, a lényeg, az esszencia primitív levadászása. Mintha úgy fognánk el egy pillangót, hogy ráborítunk a röptére egy billenős dömpernyi földet."

p.s./3 "2012. november 17-én egy új mappát nyitottam "Wie öffne ich einen Text" névvel. Aztán teljesen elfelejtettem, és közben - "tudattalanul" - megnyitottam a Hard Rain-t. Ma, 2013. december 28-án töröltem az üresen maradt, célját mégis betöltő mappát."

p.s./4 A könyv szerkesztőjével, Németh Gáborral, a mail és telefon kapcsolaton kívül, egy viszonylag primitív CMS (Content-Management-System) rendszeren belül kommunikáltam. Miközben ezt az oldalt készítettem elő frissítésre, belebotlottam a "beszélgető-site"-ba. Az első oldalak olvasása után hirtelen úgy éreztem, a szöveg éppen úgy hozzátartozik a Nehéz esőkhöz, mint a könyvbeli szöveg bármelyik más passzusa. És közvetlenül rávilágít a keletkezési folyamatra. A kritikai babonák és beidegződések miatt mind a mai napig illetlenség kiteregetni ezeket a lapokat. Melléktermék, kukázás stb. Hülyeség. Valószínűleg ezek a keletkezési dokumentumok az irodalom legizgalmasabb szövegei. Szerencsére az olvasónak mindig megmarad a választás lehetősége: vagy elolvas valamit, vagy nem. Így nyugodt lelkiismerettel linkelem a "beszélgető site" pdf-es jegyzőkönyvét (2015. október 5.).

p.s./5 Tegnap megnéztem a Jokert (Todd Phillips). A film első fele rendben, és becsültem, hogy a rendező nem ijedt meg a témában rejlő szubverziótól. Körülbelül tíz éve kezdtem el foglalkozni a Hard Rain Ámok részével (IV). Előszőr csak "pamflet" formájában, később pedig lezajlott a winnendeni ámokfutás. A IV. rész ezekből, és persze a szöveg előzményeiből építkezik, összedolgozva a korai Doom elsősorban vizuális motívumaival. Miközben a filmet néztem, az járt a fejemben - nyilván azért is, mert már a felnőtt fiaimmal voltam a moziban -, hogy ez a generáció, legalábbis a gondolkodásra hajlandó és képes rétege, nyilván sokkal gyorsabban ráérezne az Ámok részre, mint a megelőző generációk, és valószínűleg rögtön megértenék, miért írtam a fejezet utolsó passzusában, amikor a második golyó homlokon találja a "jokert", hogy "létezése során először érezte félreérthetetlen és meginathatatlan bizonyossággal: igen, ez az ő élete, kizárólagosan és visszavonhatatlanul...." stb. (2019. 12. 09.)

p.s./6 "A Hard Rain - valami történni fog." (Dylan) Ezek szerint tökéletesen megértettem.

#