\\\\

|| für alice || kelet-tranzit || retrospektív || luxembourg-kert || exit game || hard rain || johanna || kreatúra || nyolc perc || törlesztés || háló || agyregény || gólem || hálózat || nn-füzetek || 504 || via deus || más || -ból/ből || fb #
@ => de/en

__\\

NN-füzeteknek nevezem azt a füzetsorozatot, amelyet 1984 novemberében kezdtem írni. Eredetileg napról napra ("napra nap") akartam vezetni, rendszertelenségem, de méginkább a napló formától való eredendő viszolygásom, meghiúsította a tervet. A rendszeresség elve végül a "Hálózat" (Napra nap/NN) írásakor valósult meg időlegesen, már amennyire erre a gyakorlatban képes voltam.
Pillanatnyilag (2009) a 11. füzetnél tartok, még mindig kézzel írom, és csupán néhány szakaszát gépeltem le eddig abból az alkalomból, hogy Petri György el szerette volna olvasni az edenkobeni összeomlásáról írt feljegyzéseimet. [Ezekeben a napokban írta a "Hogy elérjek a napsütötte sávig" című versét].
Az NN-füzetek műfajának meghatározása se nem foglalkozatott, se nem érdekelt. Az a kérdés, kinek szánom ezeket a bejegyzéseket, ugyancsak nem merült föl, hiszen minden író minden meg nem semmisített feljegyzését a nyilvánosságnak szánja, legalábbis nincs ellenére a publikusság. Ez azonban sem az NN-füzetek, sem más szövegek alakulását nem befolyásolják, úgyis mondhatnám, nincs "olvasó-tudatom", akár nyájas, kritikus, kereskedelmi vagy akármi a jelzője.
Egyelőre csupán annyit tudok, hogy a füzetek létezése számomra egyre fontosabb, sőt néha úgy érzem, ha valaki arra lenne kíváncsi, kit takar az FP név, akkor előbb utalnék a füzetekre, mint a megjelent könyvekre. Ez nem jelent semmiféle rangsorolást, nem hiszek az írói munkán belüli rankingekben, a legkülönfélébb felosztásokban, úgymint fő- és mellékművek, elsődleges munkák és melléktermékek, remekek és forgácsok. Legalábbis az úgynevezett kukázások éppen annyira izgalmasak lehetnek, miként az áhitatos átvonulások az irodalmi tiszta szobákon. Az írott szó értéket nem az határozza meg, hogy melyik tartályból húzzuk elő.
Az "NN-füzetek" linkkel megnyitható körzete, az egyelőre még nem tervezett gépeléssel egyidejűleg fog bővülni. Addig is álljanak itt az "edenkobeni" feljegyzések. (2009. május 30.)

A Kreatúráról

"...Befejeztem az NN gépelését 2015 végéig, és elküldtem N-nek. Ő tovább fog élni, és jobb, ha az ilyen jellegű szövegeket a családon kívül kezelik. Annyi bizonyos: nem folytatom. Nem vagyok kíváncsi rá, milyen lenne húsz év múlva visszaolvasni. Nem vagyok kíváncsi onnét a mai életemre. Nem érdekel, hogy onnét nézve milyen vagyok, és milyennek láttam a többieket. Harminc évig írtam a nyilvánosság tudatának jelenléte nélkül. Mostantól, hogy kiadtam a kezemből, már nem tudnám így írni. Egy hazugságréteggel több lepné be a mondataimat. Mindettől függetlenül érdekes emberkísérlet volt. Három szempont igen erősen megdöbbentett a visszaolvasáskor. Az élet-halál harcom az "első" szövegért, az élet-halál harcom K-ért, és az, hogy mindennek ilyen fokú drámaiságára és hisztériájára ma már nem emlékszem...." (2016. december 6.)

"A passzusok válogatása közben újra és újra rádöbbenek, mennyire elválik egymástól a szkriptuális, a verbális, és a kifelé megnyilatkozás nélküli, kontemplatív énem. A szkriptuális mindig extrém helyzetben / állapotban nyilvánul meg, illetve mindig ilyen helyzetet teremt. A másik kettő teljesen más dimenzióban létezik, illetve teljesen más dimenziót hoz létre. Magában, egyik sem én vagyok. Csak a hármas szimbiózisában. Tehát nem igaz, amit valamikor 2009 elején írtam, hogy "ha valaki arra lenne kíváncsi, kit takar az FP név, akkor előbb utalnék a füzetekre, mint a megjelent könyvekre." A füzetek és a könyveim csupán a szkriptuális énemet jellemzik, illetve utalnak rá. Én egyikben sem vagyok benne, csupán az énem egy szegmense. Ez a rész-én természetesen hiteles, de csakis a hármas egység szimbiózisában, és az áttetsző, mindegyik rész-énben benne lévő fantom énnel, a szerepjátszó, persona-énnel együtt. " (2018. február 9.)

Jelenetek a hold innenső oldaláról / Kompiláció a teljes anyagból (1989-től) / research contact /

#