\\\\

|| für alice || kelet-tranzit || retrospektív || luxembourg-kert || exit game || hard rain || johanna || kreatúra || nyolc perc || törlesztés || háló || agyregény || gólem || hálózat || nn-füzetek || 504 || via deus || más || -ból/ből || fb #
@ => de/en

__\\

"Via Deus" füzetcím alatt, rendszertelenül, álmaimat jegyzem föl, közvetlenül az ébredés után. Az álmokhoz, illetve az álomléthez való viszonyom már több félreértéshez vezetett írásaimmal kapcsolatban. Hagyományosan konkrét valóságnak nevezzük az úgynevezett "tudatos ébrenlétet", míg a nem konkrét valóság fogalomkörébe soroljuk az álomlétet, a látomásos (és/vagy hallucinatív) létet, továbbá a konkrét és nem konkrét valóság mezsgyéjén "hosszanti irányban" sikló lucid/meditatív létet. Valójában ezek a különböző tudatállapotokban lezajló létformák alkotják személyes életünk egységét. Legföljebb nem veszünk tudomást bizonyos létformákról. Van aki csak az álmait "alussza" át, más a hétköznapi értelemben vett életét is. Számomra semmilyen szempontból nincs alárendeltségi viszony az előbbiekben említett, adottságaimhoz, lehetőségeimhez mérten éberen megélt létformák között. Életemnek éppen annyira meghatározó szegmense az egyik, miként a másik. Magától értetődő tehát, hogy a különböző létformákban szerzett tapasztalataim alapvetően és folyamatosan befolyásolják gondolkodásomat, írásaimat. Az álmokat kizárólag közvetlenül az ébredés után, formálatlanul jegyzem föl. Mi késztet bizonyos álmok lejegyzésére, és miért hagyom álmaim túlnyomó többségét szétfoszlani, ennek okait magam sem látom világosan.

A "Hálózat" Álomátjáró című részében a "Napra Nap"-ban (Hálózat/ Háló) fölhasznált, 1990 és 1997 közötti álmaimat írtam össze.

A "Gólem"-ben több helyen is foglalkozom az álom, álomlét kérdésésével. Például az alábbi passzusokban:
256-268.

Az álom szerepéről ebben az interjúban (Beszélő, 1997. június, kérdező: Németh Gábor) is szó esik.

Jelenetek a hold túlsó oldaláról / Kompiláció a teljes anyagból (1990-től, inkl. Álomátjáró) / research contact /

#