\\\\

|| für alice || kelet-tranzit || retrospektív || luxembourg-kert || exit game || hard rain || johanna || kreatúra || nyolc perc || törlesztés || háló || agyregény || gólem || hálózat || nn-füzetek || 504 || via deus || más - elviselni, ez minden || -ból/ből || fb #
@ => de/en

__\\

Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.
Ki beszél győzelemről? Elviselni, ez minden.
(Rilke: Reqiem)

1.
Nem vagyok hegyi ember. Az én képzeletemben mégis itt találkozott Zarathustra az aggastyánnal, itt váltak el egymástól nevetve (vajon min nevettek?), és itt kérdezte szívétől Z: "Vajon lehetséges-e? Ez az öreg szent az erdejében még semmit sem hallott volna arról, hogy isten meghalt?" Itt találkozott Buddha Upakával, a meztelen remetével. Itt hetvenkedett a Magasztos: Mindent legyőztem, mindent felismertem! Győztes vagyok! Stb. Mire Upaka, a meztelen remete megcsóválta a fejét, talán el is mosolyodott, majd elnézőn azt mondta: "Ám legyen, testvér!" Aztán másik irányban folytatta útját, egy számunkra ismeretlen, láthatatlan csapáson. És ide küldte föl Paul Celan a zsidót, itt mendegélt a Jud und Sohn eines Juden, és vele ment a neve, a kimondhatatlan, kopogott botjával a köveken, és itt találkozott atyafiával, a másik fecsegővel. Az én képzeletemben mindhárman fentről ereszkedtek le és mindhárman átjárót kerestek. Mindhárman az emberhez igyekeztek, mindhárman ajándékot vittek, és mindhárman telefecsegték az utat. Évekig gondolkodtam, írtam róluk, folytattam a fecsegésüket, a fecsegést, hogy végre megérkezzenek odalent, rátaláljanak az átjáróra, a kijáróra, az exitusra.

2.
Az az igazság, hogy nem kedvelem a hegyszorosokat. Talán a nyelv teszi. A német Pass két alapjelentése: hegyvonulatok közötti átjáró és utazásra feljogosító okmány. A fogalom mindkét jelentését, értelmét átszövi a passieren, a passer, vagyis a haladás, a sikeres átkelés pozitív képzete. A magyar hegyszoros és útlevél fogalma viszont az én nyelvi emlékezetemben nem simul bele kellemes asszociációs mezőbe. A Pass(port) szóval szembeni ellenérzéseim akkor sem lennének enyhébbek, ha a magyar Passwortban benne lenne a haladás, az átkelés aktív jelentése. Huszonhat évig éltem egy zárt, provinciális, pudvásodó diktatúrában, ahol az útlevél nem a haladás, az átkelés, hanem a bezártság jelképe volt. A szabadságra emlékeztetett, miközben éppen a mozgás szabadságát korlátozta. Ma sem szeretem ezt az okmányt, mert a határokat juttatja eszembe. A mások által és rendszerint önkényesen, erőszakosan meghúzott határokat. A hegyszorosokat pedig azért nem szeretem, mert nem szeretem az összeszűkült tereket, a mellettem szorosan fölszökő falakat, a kötött pályákat, ahol vagy előre megyek, vagy vissza, és sem kerülni, sem kitérni nem tudok. Én a nyitott, végtelen tereket szeretem, ahol nem állják el sem a tekintetemet, sem a lépteimet semmiféle falak. Másokat talán szorongással tölt el a végtelen tér gondolata, én azonban mindig csak a végestől félek. Az ütközéstől, a körülkerítettségtől, a zártságtól. És nem teszi derüsebbé a szó jelentésárnyalatát az a tény sem, hogy a Gebirgpass egyben átjárót is jelent, egyik embertől a másikig, egyik világból a másikba. Itt is - mint mindenben - a nyelv a ludas. Az anyanyelv általi determináció. Mert az átjáróról rögtön a járat jut eszembe, és arról újra a szűkösség, a szorultság, a szülési csatorna, a halálcsatorna. Talán ezért nem szeretek sehova sem elindulni, ezért félek még a legártatlanabb érintkezéstől is. Mert minden induláskor menten megéled bennem a fekete ember, amely nem tud mást, csak a számomra ismeretlen koordinátájú, alsó világokból fölfújni a pánikot, bele a torkomba, a gyomromba, a beleimbe, az idegeimbe, ezáltal elvadítva még a legbarátságosabb érintkezéstől is. De talán így van ez jól, így készít föl egy ismeretlen hatalom a lét és nem-lét határán bekövetkező utolsó, planetáris erejű ütközésre, amelyet viszont a teljes érintkezésnélküliség korlátlan örökkévalósága követ. Megszeretni mégsem tudom a hegyszorosokat, a hegyi átjárókat. De elviselem őket.

(A magyar nyelvű szöveg először a Facebookon jelent meg, Exit - önkéntelen appendix címmel. A cím az Exit game-re utalt.)

#